Zabezpieczenie dachu przed wiatrem i wodą dzięki wiatrownicom górnym i bocznym

Wiatrownice górne i boczne stanowią skuteczne elementy w zabezpieczaniu dachów przed szkodliwym działaniem wiatru i wody. Ich prawidłowy montaż oraz odpowiednie obróbki blacharskie gwarantują skuteczną ochronę konstrukcji dachowej. Dlatego warto zadbać o odpowiednią instalację wiatrownic, aby cieszyć się bezpieczeństwem i trwałością dachu przez wiele lat.

Znaczenie wiatrownic

Wiatrownice stanowią istotny element w konstrukcji dachu, mający na celu zabezpieczenie go przed oddziaływaniem mocnego wiatru. Jego siła może wywierać ogromne obciążenie na konstrukcję dachu. Nawet najbardziej solidne dachy nie są w stanie się mu oprzeć, jeśli ich najsłabsze elementy nie są odpowiednio wzmocnione. Właśnie w tym momencie wchodzą w grę wiatrownice, które usztywniają i wzmacniają więźbę dachu zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Wiatrownice górne są montowane od spodu krokwi i mają za zadanie usztywnić i wzmocnić wiązary dachu w przypadku wystąpienia silnych wiatrów. Mogą przybierać postać deski lub łaty, a ich zamontowanie odbywa się ukośnie, aby zapewnić odpowiednie wsparcie. Z kolei wiatrownice boczne pełnią kluczową rolę w zabezpieczeniu dachu przed wiatrem i wodą. Montowane są od szczytu budynku i zapewniają stabilność pokrycia dachowego.

Nasza firma z Poznania oferuje m.in. montaż wiatrownic górnych i bocznych, które są ważnym elementem wykończeniowym dachu. Zapraszamy do poznania naszej oferty!

Montaż wiatrownic - ważne zasady

Sposób montażu wiatrownicy determinowany jest rodzajem materiału, którym pokryto dach. W przypadku dachów pokrytych blachą wiatrownicę montuje się na samym końcu, kiedy pokrycie jest ułożone.

Gdy dach wykonany jest z dachówki ceramicznej lub cementowej, wiatrownicę wykonuje się z blachy lub dachówek szczytowych, które pozwalają osłonić skrajne krawędzie krokwi. Blaszany element musi być ułożony pod dachówkami. Poszycie z gontu bitumicznego wymaga przykręcenia wiatrownicy na warstwie wierzchniej.